MANNSKAP


John Helgesen

Vår daglige leder John Helgesen har 40 års erfaring fra sjøforsvaret. Han er utdannet marinejeger og har maritim utdanning fra sjøkrigsskolen. Mesteparten av hans karriere har han tilbrakt i forsvarets spesialstyrker. Han har vært sjef for MJK i to perioder og vært sjef for spesialstyrke deployeringer ved flere anledninger. Han har således lang erfaring i å planlegge ekstreme operasjoner med minimal risiko.

john@malmhellamaritim.no

Vegard Helgesen

Vegard Helgesen har D5L fritidsskipper serfitikat og er vokst opp på sjøen. Han har deltatt i freeski konkurranser i Nord Amerika og Europa i en rekke år. Her fikk han erfare hvor viktig risikovurderingen er når man planlegger aktiviteter hvor liv og helse er utsatt.

vegard@malmhellamaritim.no
+47 47473458
post@malmhellamaritim.no
Søk